Zakres działalności

Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce jest samorządowym zakładem budżetowym.

Zakład prowadzi działalność na terenie Gminy Lubawka i przedmiotem działania zakładu jest:

  • zarządzanie zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi ,
  • administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Lubawka,
  • administrowanie nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych, 
  • wykonywanie bieżących napraw i remontów, 
  • reprezenowanie Gminy Lubawka jako właściciela we Wspólnotach Mieszkaniowych, 
  • utrzymanie i modernizacja cmentarzy komunalnych,
  • zarządzanie i bieżące utrzymanie terenów zielonych stanowiących własność Gminy Lubawka,
  • pielęgnacja drzew i krzewów oraz koordynacja nasadzeń
  • zarządzanie i utrzymanie placów targowych
  • bieżące utrzymanie placów zabaw