• dark
  • dark
  • dark
  • dark
  • dark
`

Aktualności z Zakład Gospodarki Miejskiej

logo_mgops

08
grudnia
2016

Niedamirów

miniatura_niedamirw
Dnia 30.06.2016 r. Zakład Gospodarki Miejskiej jako zarządca budynku w obecności wykonawcy oraz lokatorów sporządził protokół technicznego odbioru robót budowlanych .

Przeglądaj aktualności