Park przy ul. Przyjaciół Żołnierza - Lubawka

Powierzchnia parku - 5.300,00 m2