Remont kominów - Chełmsko Śląskie Rynek 5 i 6

W dniu 31 lipca 2017 r dokonano odbioru robót związanych z remontem 2 kominów na budynku Rynek 5 i 6 w Chełmsku Śląskim. Pierwotnie planowano rozebranie starych i uszkodzonych kominów, wymurowanie nowych i uzupełnienie pokrycia dachu w ich obrębie. W czasie prowadzonych prac zaszła konieczność wymiany deskowania i ułożenia warstw nowej papy w obrębie kosza dachowego.

Remont wykonało przedsiebiorstwo AL-MIR PUH AM Buczek na zlecenie Zakładu Gospodarki Miejskiej oraz Wspólnot Mieszkańców obu budynków.