V. KLOMB NA PLACU WOLNOŚCI - LUBAWKA

  1. Nowe zagospodarowanie klombu i gazonów usytuowanych na Placu Wolności w Lubawce, zakup kwietników kaskadowych -  21 617,31 zł (koszt materiałów i roślin - wykonanie we własnym zakresie) - 2018 r.

Klomb i gazony w rynku przed nowym zagospodarowaniem - zdjęcie nr 1, 2, 3

Klomb, kwietniki i gazony w rynku po nowym zagospodarowaniu - zdjęcie nr 4, 5, 6, 7, 8